Kategoria: Zabytki

Zwiedzanie Miasta Sandomierz Meleksem

Brama Opatowska

Trasa zwiedzania Sandomierza meleksem przebiega obok głównego zabytku Sandomierza- Bramy Opatowskiej. Kiedyś w Sandomierzu były cztery takie bramy: od południa Krakowska, od wschodu Lubelska, od północy Zawichojska i od zachodu Opatowska. Jest to gotycka brama wjazdowa zbudowana w  XIV wieku, za czasów panowania Kazimierza Wielkiego. Wtedy też Sandomierz został otoczony murami obronnymi. Brama ta ma…
Czytaj dalej

Ucho Igielne

W trakcie 45-minutowego zwiedzania Sandomierza meleksem przemieszczając się elektrycznym pojazdem po Podwalu Górnym, oglądać można Ucho Igielne, inaczej zwaną Furtę Dominikańską. Jest to ostatnia furta, jaką możemy oglądać w Sandomierzu. Ucho Igielne jest pozostałością po istniejących wcześniej murach obronnych Sandomierza. Nazwa furty wzięła się od jej kształtu, bowiem przypomina ucho igły. Furta zwężona jest na…
Czytaj dalej

Zamek w Sandomierzu

Podczas 45-minutowego zwiedzania Sandomierza meleksem, podziwiać możemy zamek królewski w Sandomierzu. Budowla wzniesiona w XI wieku na wzgórzu oblanym wodami Wisły. W 1138 roku Sandomierz stał się stolicą księstwa dzielnicowego, a zamek stał się rezydencją książęcą, w której zamieszkiwali m.in Henryk Sandomierski, Leszek Biały czy Kazimierz Sprawiedliwy. W XIII wieku zamek został zniszczony podczas najazdu…
Czytaj dalej

Podziemna Trasa Turystyczna

Podziemna Trasa Turystyczna Nie lada atrakcji i niezapomnianych przygód może dostarczyć także Podziemna Trasa Turystyczna. Piwnice, które w przeszłości spełniały rolę magazynów, powstały w okresie od XIII do XVI wieku. Były drążone w warstwach lessu, pod rozmaitymi budynkami, placami, podwórkami i jezdniami. Wraz z upływem czasu, a przede wszystkim wraz z upadkiem handlu, piwnice stały…
Czytaj dalej

Bazylika katedralna

Bazylika katedralna Narodzenia NMP w Sandomierzu – kościół gotycki wzniesiony ok. 1360, rozbudowany w poł. XV w. Barokowa fasada świątyni pochodzi z 1670 roku. W latach 1708–1776 nastąpiła barokizacja wnętrza. Pod koniec XIX w. katedrę odnowiono według wytycznych ks. Józefa Karsznickiego (m.in. okładzina elewacji z cegły). Katedra od 1818 roku, bazylika mniejsza od 1960 roku. Wyposażenie wnętrza jest późnobarokowe i rokokowe (ołtarz główny późnobarokowy z czarnego inkrustowanego marmuru,…
Czytaj dalej

Ratusz

 wzniesiono wkrótce po najeździe Litwinów w 1349 r. Pierwotnie gotycki, był budowlą na planie kwadratu zwieńczoną wysoką, ośmioboczną wieżą. Część południowa, najstarsza (na niej zegar słoneczny) pochodzi z tego okresu. W XVI w. został rozbudowany w formę wydłużonego prostokąta, a następnie zwieńczony attyką trójstrefową, której autorstwo przypisywane jest Janowi Marii Padovano. Naroża attyki zdobią głowy przedstawiające cztery stany. Wieża została dobudowana w XVII wieku. Na ścianie południowej…
Czytaj dalej